مدرسه رباتیک تورال از تابستان 1401 فعالیت خود را آغاز خواهد کرد!

منتظرمون باشید 🙂

راه های ارتباط با ما :