کامپیوتر مرکزی

ویژگی های این محصول

کامپیوتر مرکزی پردازنده اصلی سیستم بوده و وظیفه نظارت، کنترل و تنظیم تجهیزات هوشمند را در اختیار کاربر و اپراتور قرار می‌دهد. این تجهیز از طریق ارتباط بی‌سیم بر پایه پروتکل Zigbee، شعاع پوشش صدمتری را برای کنترل محصولات هوم‌کیو ایجاد کرده ‌است. یکی از ابتکارات مهم طراحان خانه ‌هوشمند هوم‌کیو، کاهش پیچیدگی خانه ‌هوشمند است. […]

تماس بگیرید!